top of page
cover photo to header

מחבקים את הדרום והצפון באהבה

מחבקים את הדרום והצפון באהבה

פרטים נוספים

מיזם "מחבקים את הדרום והצפון באהבה" מסייע למשפחות למצוא מקום זמני להתארח בו.
צוות של עשרות מתנדבים טיפל עד עתה במאות פניות של תושבים וממשיכים בשיא המרץ.
שהשלום והשקט יחזרו לאזורנו במהרה וכל הנעדרים ישובו לבתיהם בריאים ושלמים.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page