top of page
cover photo to header

פרטים נוספים

חברת מטח מאפשר לכלל תלמידי ומורי ישראל להיעזר באתר 'אופק' ובספרים הדיגיטליים שלה ללא עלות. החברה מציעה פעילויות ותכנים לימודיים הכוללים התמודדות עם מצבי לחץ וחרדה.

בקשה כלשהי מהציבור?

-

פרטי קשר

|03-6460800

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page