top of page
cover photo to header

מיקרוסופט ישראל ו"מתן משקיעים בקהילה"

Microsoft Israel

פרטים נוספים

מיקרוסופט ישראל ו"מתן משקיעים בקהילה" ובדי מיקרוסופט בישראל תרמו כחצי מיליון שקל וכ-1,000 אריזות מזון לטובת סיוע חירום לנפגעי ונפגעות המלחמה בדרום. כמו כן הקימה החברה, בשיתוף עמותת "מתן משקיעים בקהילה", קרן חירום לסיוע ותמיכה בקהילות שנפגעו. מטרת הקרן לספק עזרה וסיוע למשפחות, ציוד חירום ואספקה רפואית, מזון וכל צורך אחר שעולה מהשטח.

ניתן לפנות לעמותה לבקשת סיוע בטלפון: 052-6133003

בקשה כלשהי מהציבור?

-

פרטי קשר

526133003

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page