top of page
cover photo to header

מנהלת המתנדפים של המערך ההסברה הלאומי

מערך ההסברה הלאומי

פרטים נוספים

תודה שבחרתם לקחת חלק במאמץ ההסברה הלאומי!

אנחנו גוף המתאם בין מערך ההסברה הלאומי לבין ארגונים והתארגנויות אזרחיות על מנת להציג חזית הסברה אחידה על פי צו השעה.

[מפורסם באתר Iron Swrods כשיתוף פעולה עם משרד החוץ]

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page