top of page
cover photo to header

מניעת התאבדויות

בשביל החיים

פרטים נוספים

עמותת בשביל החיים הוקמה על-ידי משפחות שכולות ונשות ואנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש, שמתמחים/ות בתחום האובדנות ובמניעתה, במטרה לתמוך במשפחות שיקיריהן התאבדו ולהוריד את מספר ההתאבדויות בישראל.

בנוסף, העמותה פועלת בועדות היגוי ברשויות המקומיות להעלאת המודעות למניעת התאבדות וגיוס כספים.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

0544440007

גיא-מנהל אדמנסטרטיבי

טלפון (1)

037487771

לתמיכה במשפחות שכולות

טלפון (2)

0544493113

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page