top of page
cover photo to header

מנצחים את הבלבלה! לווי ותכנית בהנדבות לפיתוח חוסן אישי למפונים מעוטף עזה

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

לאנשים הרבים ביננו המתקשים "לארגן את הראש", לקבוע סדר יום, להציב מטרות ותכנית פעולה.

ליווי אישי\קבוצתי בלהתחבר ל"חוזקות", ליצור שגרה ומשמעות בחיים גם בזמנים קשים אלו

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page