top of page
cover photo to header

מנצחים יחד

לשכת סוכני הביטוח

פרטים נוספים

מיזם ׳מנצחים ביחד׳ של לשכת סוכני הביטוח בהובלת סו״ב מושיק בן פורת, מרחיב את הפעילות ההתנדבותית שלו שבשגרה. במסגרת הרחבת הפעילות, הסוכנים המתנדבים שפרוסים בכל הארץ, יעמדו בקשר מול משפחות חללי המלחמה ונעדרי המלחמה ויעזרו להם בקבלת מידע אודות החיסכון הפנסיוני של נפטרים ונעדרים ללא עלות. בעלי רשיון חברי לשכה שמעוניינים להרתם למאמץ ולסייע מוזמנים לפנות למושיק בן פורת במייל

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page