top of page
cover photo to header

מסייעים לנפגעי המלחמה בעורף ומעניקים ערכת סיוע חירום

לתת

פרטים נוספים

מסייעים לנפגעי המלחמה בעורף ומעניקים ערכת סיוע חירום הכוללת מוצרי מזון והיגיינה.

מענה הומניטרי מיידי למשפחות במצוקה ולאוכלוסיות שמושפעות ממצב המלחמה, בכל רחבי הארץ.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

*6833

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page