top of page
cover photo to header

מסייעת digitaldome

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

פרוייקט Digital Dome אשר בשיתוף עם FakeReporter
פועל בצורה משמעותית במלחמה באלימות ופייק ניוז המשתולל ברשתות החברתיות.

[מפורסם באתר Iron Swrods כשיתוף פעולה עם משרד החוץ]

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page