top of page
cover photo to header

מספר יוזמות - קרמבו עד הבית, קרמבו בכל מקום, הקו החם, הרצאות ופעילויות.

?כנפיים של קרמבו (ע"ר)

פרטים נוספים

ביקורי מדריכים וחונכים בבתי הפעילים עם צרכים מיוחדים, פעילויות חברתיות חווייתיות עבור ילדי משפחות המפונים לבתי מלון ובתי הארחה שברחבי הארץ, אירוח משפחות עם צרכים מיוחדים, קו תמיכה טלפוני הפועל בכל שעות היום, הרצאות ופעילויות.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

098852385

משרד

טלפון (1)

*8849

מוקד 24 שעות ביממה

טלפון (2)

0733501779

הקו החם

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page