top of page
cover photo to header

מעטפת תמיכה, ייעוץ, אירועים ועוד עבור משפחות שאיבדו את היקר להם.

אור למשפחות

פרטים נוספים

עמותת אור למשפחות הוקמה בשנת 2006 ע"י סא"ל במיל' עירית אורן גונדרס.

העמותה מעניקה מעטפת תמיכה, ייעוץ, אירועים ועוד שירותים מגוונים עבור משפחות שאיבדו את היקר להם.

חזון העמותה- להמשיך ולחזק הורים שאיבדו את יקיריהם במערכות ישראל באמצעות חוויות מקרבות ומעצימות

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

*2624

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page