top of page
cover photo to header

מענה לוגיסטי למשפחות המפונות, משפחות חטופים וגם לחיילים והחיילות

בונות אלטרנטיבה

פרטים נוספים

סיוע מיידי בשטח, ותמיכה באלפי הנשים, הגברים והילדים שחייהם השתנו בבוקר השבעה באוקטובר.

מענה לוגיסטי למשפחות המפונות, משפחות חטופים וגם לחיילים והחיילות.

החמ״ל מורכב ממספר ״דסקים״, ביניהם מערך איתור הנעדרים, מערך ליווי משפחות השכול, מערך חינוך והעשרה, מערך בריאות הנפש ועוד.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

033819426

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page