top of page
cover photo to header

מערך ליווי משפחות בשעת חירום

יד תמר לחולה

פרטים נוספים

עמותת יד תמר הקימה מערך מלווי משפחה שפועל באופקים\שדרות על ידי מתנדבים/ות שהוכשרו ומלווים על ידינו.

מלווה המשפחה הוא כתובת קבועה למשפחה, שמסייעת לעשות סדר במשימות והדאגות (מיצוי זכויות/ סיוע כלכלי/ טיפול רפואי/ עזרה עם הילדים ועוד), ובעזרת הגב המקצועי של העמותה לחבר את המשפחה למענים מתאימים, ביצירתיות ומתוך כבוד לצרכים ולרצונות המשפחה.
אנחנו מאמינים בשילוב כוחות וביצירת רצף מענים המשלימים זה את זה.

נשמח לחבור למאמץ העירוני ולסייע למשפחות הזקוקות לתמיכה הוליסטית.

בקשה כלשהי מהציבור?

בימים אלו משפחות רבות נקלעו למשבר בעקבות המלחמה מכל מיני סיבות יש לכם הזדמנות ללוות את המשפחות האלה, לעזור להם להרים את הראש מעל המים. מוזמנים להצטרף אלינו למערך ליווי המשפחות של משפחת יד תמר

פרטי קשר

שמרית ביטון סמו

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page