top of page
cover photo to header

מפגשים מהגיל השלישי

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

אתר המרכז פעילויות וקהילה של גמלאים ותיקים, מיסודה של הגרונטולוגית אמירה פז

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

035250717

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

אתר
bottom of page