top of page
cover photo to header

מפגשי הדרכה במלונות

משרד הכלכלה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

פרטים נוספים

בעלי עסקים רבים מצאו עצמם מחוץ לשגרה העסקית בעקבות המלחמה. בעלי עסקים מישובים מפונים, חלקם חוו שינויים בעסק, ולרבים מהם יש קושי להפעיל את העסק בעת הזו.

מפגשי ההדרכה במלונות מסייעים לבעלי העסקים לשמור על רציפות עסקית בעזרת מידע על מענקי סיוע ומיצוי זכויות, התנהלות פיננסית בתקופת חירום, טיפול באתגרים והזדמנויות בתקופות משבר.

הכנו עבורכם באתר דף מידע ובו רשימת ההרצאות וההדרכות הקרובות בבתי המלון בכל רחבי הארץ

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page