top of page
cover photo to header

מקלט חירומי לצעירים\ות חסרי עורף משפחתי המשתייכים לאוכלוסיית הלהט"ב

הגג הוורוד

פרטים נוספים

מקלט חירומי לצעירים\ות חסרי עורף משפחתי המשתייכים לאוכלוסיית הלהט"ב והזקוקים לקורת גג.

המקום מעניק מסגרת לינה עם מעטפת ליווי ותמיכה לתקופה של מספר ימים בודדים עד ארבעה חודשים.

גילאי 18-25 בלבד.

המסגרת מסייעת במיצוי זכויות ומעניקים אוכל ולינה, אולם המקום כולל גם חוקים וכללי התנהגות ברורים. מיועד לצעירים המשתייכים לאוכלוסיית הלהט"ב בלבד.

ניתן לפנות אליהם גם בפייסבוק או באינסטגרם לשאלות, אך למענה חירומי יש לפנות לטלפון המצורף.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

033798341

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page