top of page
cover photo to header

מרחב ימי מרפא לקהילות שנפגעו באילת

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

מתחם ריפוי שהוקם עבור קהילות שנפגעו החל מהשביעי באוקטובר

18+ | א׳-ה׳ | 14:00-21:00 | החווה של בני, אילת
פשוט להגיע:)
מחכים לכ

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page