top of page
cover photo to header

מרכז חוסן ארצי טיפולי בעקבות המלחמה

מרכז חוסן ארצי טיפולי

פרטים נוספים

טיפול רגשי בהפחתת מצוקה נפשית ובחזרה לתפקוד- טיפולים פרטניים וקבוצתיים.

מרכזי חוסן הנם בפריסה ארצית

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

0549288614

טלפון (1)

*2452

אשקלון

טלפון (2)

086611140

שדרות

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page