top of page
cover photo to header

מרכז מידע לסיוע נפשי לעת מלחמה

עמותת הבינו

פרטים נוספים

בפלטפורמה זו ניתן לקבל דרכי סיוע כלים להרגעה וכן כלים להרגיע ילדים, בעקבות המלחמה הקשה מבצע חרבות ברזל.

במרכז הסיוע ניתן לקבל תמיכה רגשית 24 שעות ביממה, בטלפון, צא'ט ופגישות בזום, על ידי אנשי מקצוע, גישה להכשרות לעזרה ראשונה נפשית, כמו כן תוגבר המוקד הצאט והמוקד הטלפוני על מנת לעמוד בעומס של הפניות.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

*3251

מוקד

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page