top of page
cover photo to header

מרכז תמיכה לחולי סרטן ומשפחותיהם

בית אידי "מעגן"

פרטים נוספים

מרכז מעגן לתמיכה רגשית וחברתית בחולי סרטן ובני משפחותיהם הוקם בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן, עיריית באר-שבע ואוניברסיטת בן גוריון בנגב.

המרכז מציע מגוון פעילויות תמיכה ופנאי ללא תשלום.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

086490802

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page