top of page
cover photo to header

משפחות מארחות גני תקווה

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

משפחות רבות מעוניינות לארח את תושבי הדרום

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

03510899

מוקד עירוני

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page