top of page
cover photo to header

פרטים נוספים

אתר שמאפשר לסייע לחקלאים לשמור את המשק חי.

מצטרפים לקרב על הבית!
בעקבות מחסור בכוח אדם שעזב בעקבות המצב, עשרות משקים בישראל זקוקים למתנדבים שיוכלו לסייע באופן מיידי לקטוף את היבול לפני שהוא נרקב.

כאן תוכלו למצוא את המקומות שניתן להתנדב בהם, באמצעות פניה ישירות לבעלי המשקים.

באתר יש מיון לפי עבודה בשבת/ מתאים לגיל שלישי/ מיקום גיאוגרפי ודרגות קושי סיוע

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page