top of page
cover photo to header

משק חקלאי באשקלון - סיוע במשק המגדל חסה ללא חרקים

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

לטובת חקלאי מגוש קטיף לשעבר, דרושים מתנדבים לטובת משק המגדל חסה ללא חרקים. במקום יש ממד בבית האריזה ומיגונית בשטח.

מתאים גם לקבוצות
גיל 12 ומעלה
התנדבות חד פעמית או לטווח ארוך

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page