top of page
cover photo to header

מתן סיוע ותמיכה לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ואלימות ולבני משפחותיהם

מסל"ן

פרטים נוספים

מרכז לנפגעות תקיפה מינית. מתן סיוע ותמיכה לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ואלימות ולבני משפחותיהם.

צמצום תופעות האלימות הנפוצות בחברה הישראלית על ידי פעילויות חינוך, מניעה והסברה.
צמצום אלימות מגדרית ושיפור מעמדן הכללי של נשים ונערות בישראל.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

086421313

קו סיוע חירום

טלפון (1)

1202

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page