top of page
cover photo to header

מתנדבי החברה החרדית

אחים לעורף

פרטים נוספים

מוקד להצטרפות מתנדבים מהחברה החרדית לפעולות סיוע אזרחיות.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

732800307

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page