top of page
cover photo to header

מתנדבי חירום

עמותת אקואושן והיחידה הארצית להגנת הסביבה הימית

פרטים נוספים

עמותת אקואושן והיחידה הארצית להגנת הסביבה הימית מפעילים פלטפורמה לחיבור בין מתנדבים למשימה קרובה לבית.

העמותה פועלת בשגרה מול הרשויות החופיות; מנהלי התנדבות, אגפי ביטחון, תפעול, חופים, ועוד, וגם מול רשויות המדינה הרלוונטיות.

בימי החירום הסבה העמותה חלק מפעילותה לטובת גיוס למשימות התנדבות כללית. המעוניינים מוזמנים להירשם

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

097774704

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page