top of page
cover photo to header

מתנדבי חרבות ברזל וחמ״ל חיבורים

מתנדבי חרבות ברזל: הקבוצה למתנדבים ומבקשי סיוע

פרטים נוספים

שינוע תרופות ומצרכים, תמיכה נפשית, איתור נעדרים, עזרה עם ילדים/בע”ח וכל מה שיכול לעזור בתקופה שכזו.
יש לנו כבר אלפי מתנדבים, ניידים ובכל חלקי הארץ שרוצים ומחכים לתת סיוע למי שצריך.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page