top of page
cover photo to header

ניהול מתנדבים עבור מועצה מקומית שער שומרון

יזמת חברתית בשיתוף מקס אימפקט ישראל

פרטים נוספים

מערכת לחיבר בין פעילויות למתנדבים , בדגש על בני נוער

בקשה כלשהי מהציבור?

מנהלי מוצר לאפיון המערכת
מנהלי פיתוח full stack ליישום מערכת מהירה
לבחון שילוב מנדיי כפתרון

פרטי קשר

גיא

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page