top of page
cover photo to header

סטודנטים לעבודה סוציאלית לסיוע במשימות לאומיות

התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית

פרטים נוספים

לאור צו השעה ופתיחת מלחמת ״חרבות ברזל״ התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית מתגייסת למאמץ הלאומי!

הציבור הסטודנטיאלי בכלל וסטודנטים לעבודה סוציאלית בפרט מתגייסים לסייע במשימות לאומיות שונות.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page