top of page
cover photo to header

סיוע בפנים הארץ

ערי ישראל ו"ישראל שלי"

פרטים נוספים

הארגונים "ערי ישראל" ו"ישראל שלי" מגייסים מתנדבים למערכי החירום בתיאום עם משטרת ישראל.
בשלב זה מדובר ביצירת מאגר מתנדבים להיערכות בלבד.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page