top of page
cover photo to header

סיוע לאנשים במפגש עם שירותי הדת

עתים

פרטים נוספים

מוקד הנועד לסייע לאנשים במפגש עם שירותי הדת- הרבנות הראשית, חברה קדישא, מועצות דתיות ועוד

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

*8083

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page