top of page
cover photo to header

סיוע לאנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים ובני משפחותיהם בשעת חירום

עמותת האקוטיזם

פרטים נוספים

מיזם ESNA מטרתו סיוע לאנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים ולבני משפחותיהם בשעת חירום

בקשה כלשהי מהציבור?

מתנדבים למתן סיוע לצרכים של אנשים עם מוגבלויות.
תרומות של טאבלטים

פרטי קשר

544975339

רימון טובין

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page