top of page
cover photo to header

סיוע לילדים ובני נוער

המועצה לשלום הילד

פרטים נוספים

ילדים ובני ובנות נוער, הורים יקרים – ככל שאתם זקוקים לסיוע ועזרה מכל סוג, פנו אלינו והצוות המקצועי שלנו יעשה את מרב המאמצים לסייע.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

026780606

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page