top of page
cover photo to header

סיוע למשפחות קשות יום ולמשפחות שפונו בהענקת סלי מזון

אלמה - בכל מכל כל

פרטים נוספים

עמותה המסייעת למשפחות קשות יום ולמשפחות שפונו בהענקת סלי מזון חודשיים וצרכים בסיסיים. דרושים מתנדבים לעמותה לסיוע לוגיסטי (אריזה וחלוקה של סלי המזון) וישמחו כמובן גם לתרומות.

במידה ומעוניינים להתנדב\ לתרום- לפנות למספר 054-2705555.
בנוסף, מבקש לשלוח לו את המאגר ברגע שיהיה מוכן.

העמותה מסייעת ועוזרת למשפחות קשות יום, בדרך כלל רובן בעיר ב"ש. מסייעים למשפחות קבועות, כל חודש אותן משפחות וכמובן שמשפחות נוספות.

וגם משפחות מהעוטף.
בעיקר מוצרי מזון (סלי מזון חודשיים).
ב"ש ואיזור הדרום דימונה ערד שדרות אופקים.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page