top of page
cover photo to header

סיוע לנזקקים

?חסדי נעמי (ע"ר)

פרטים נוספים

הקמת דירות מגורים והשכרתם למשפחות נזקקות

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

036777777

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page