top of page
cover photo to header

סיוע נפשי מיידי לבני נוער, הורים וצוותי חינוך וטיפול

תפס"ן- תחנה פסיכואנליטית לנוער

פרטים נוספים

סיוע נפשי מיידי לבני נוער, הורים וצוותי חינוך וטיפול.

ניתן להתקשר לקבלת עזרה נפשית טלפונית, בזום או בפגישה.

התחנה נועדה לתת מענה בטיפול, ייעוץ והדרכה לתופעה של נשירה של בני נוער, תלמידים בגילים 14-18, במישור הפיזי, החברתי או האינטלקטואלי.

התחנה פתוחה לפניות פרטיות של הורים ובני נוער, או לפניות יזומות על ידי בתי הספר במקרים של משבר בעל מאפיינים של נשירה וניתוק.

צוות התחנה פועל במגמה של היענות מידית ככול הניתן לשם אבחון, ייעוץ וטיפול פרלימינארי.

האבחון והטיפול הפרלימינארי כוללים במקרה הצורך מפגשים עם הורים, מורים, ועוד.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

0585797888

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page