top of page
cover photo to header

סיורים ומפגשים בחברות הייטק - תקווה לעתיד טוב יותר והשראה

מודיקס

פרטים נוספים

חברות הייטק עם עיסוק מרתק בהדפסה תלת ממדית, רחפנים ועוד פותחות את דלתותין לסיורים מרתקים לבני נוער בחברות הייטק.

בקשה כלשהי מהציבור?

רצוי לארגן קבוצה. צרו קשר לאפשרויות הסעה.

פרטי קשר

שחר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page