top of page
cover photo to header

סיירת קבלני השיפוצים - תיקוני חלונות ודלתות ממ"ד

התאחדות קבלני השיפוצים

פרטים נוספים

התאחדות קבלני השיפוצים הקימו סיירת תיקונים התנדבותית של חלונות ודלתות ממ"ד למען הקהילה

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

1700700426

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page