top of page
cover photo to header

סקר בנוגע להתנדבות בלחימה

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

מוזמנים לענות לסקר הבא אם אתם מעוניינים שיפנו אליכם בנוגע להתנדבות במאמצי התמיכה הטכנולוגית במלחמה.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page