top of page
cover photo to header

עושים טוב לזכרם

חלל בלב

פרטים נוספים

ב'חלל בלב' הצבנו לנו כמטרה להעלות בכל ימות השנה את מודעות הזיכרון וההנצחה ובהמשך העברת המורשת לדור העתיד שלנו. זה חשוב לנופלים, למשפחות ובעיקר לנו כעם וכחברה. במסגרת זו, אנו מפעילים מיזמים שונים בדגש על פעילות טכנולוגית וחינוכית ברשתות החברתיות ובקרב צעירים, נוער וגיל הרך. למיזמי העמותה נרתמים דרך קבע מובילי דעת קהל, מפורסמים, מובילי רשת, אישי ציבור ועוד.

העמותה מפעילה את ה'קו החם' ואת רשת המתנדבים לסיוע למערך השכול הלאומי בלוויות ובניחום אבלים.

בקשה כלשהי מהציבור?

כותבי קוד? נשות/אנשי דיגיטל? עורכי תוכן?
אנו צריכים אתכם!
בואו להתנדב בעמותת חלל בלב ולסייע לנו להמשיך ולהנציח את חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה.

פרטי קשר

0552616087

ווצטצאפ חלל בלב

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page