top of page
cover photo to header

עזרה דחופה עם קטיף אפרסמונים

משק קשי

פרטים נוספים

משק קשי במושב גן-הדרום צריך לסיים קטיף אפרסמונים תוך שבוע, הפועלים שלו עזבו.
בסופ״ש הגיעו אליו הרבה מתנדבים, אבל לימים הקרובים הוא זקוק לעוד.
הנסיעה כ 20 דקות מראשון לציון.
בכדי לא לעבוד בשעות החמות במשק מתחילים לעבוד בשעה 06:30 (אפשר להגיע יותר מאוחר)
כתובת: משק קשי, רח התמר 29, גן-הדרום טלפון אנשי קשר רשומים למטה.
חשוב להגיד עם: כובע, קרם הגנה, נעליים סגורות, מכנס ארוך, מים וסנדוויץ. בתמונה חלק מצוות הקטיף אורי והבת זוהר בעל המשק המון תודות ????

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

523432610

אורי קשי

טלפון (1)

549182325

זוהר

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page