top of page
cover photo to header

עזרה לחקלאים

?ארגון השומר החדש (ע"ר)

פרטים נוספים

השומר החדש הינו ארגון חברתי חינוכי וציוני לסיוע לחקלאים, שמירה על אדמות המדינה ושמירה על חוות חקלאיות.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

*9263

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page