top of page
cover photo to header

עזרה למפונים בתחומי בריאות העין

עמותת לראות

פרטים נוספים

העמותה נטלה על עצמה את האתגר להגביר את המאמץ המחקרי בתחום בריאות העין, במטרה לאתר טיפולים יעילים למיגור מחלות הגורמות לעיוורון.
עם חברי העמותה נמנים ראשי מחלקות עיניים, רופאים בכירים, מנכ"לי חברות, אנשי אקדמיה, וחולים התורמים כל אחד בתחומו להשגת יעדי העמותה.
העמותה נבחרה להיות גוף מייעץ למשרד הבריאות בנושאי בריאות העין, תחום תרופות וטכנולוגיות חדשות.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page