top of page
cover photo to header

עזרה עם הגעה ללוויות, הכנת אוכל לשבעה, ארגון מניינים

עמ"י

פרטים נוספים

אחים ואחיות יקרים, הטבח גבה מאות קורבנות ומשפחות רבות נערכות עכשיו להיפרד מיקיריהן. אתם יכולים לתמוך וללוות את עמ"י בשעות קשות אלה.

פתחנו קבוצות אזוריות: צפון, מרכז, דרום וירושלים.

בטופס המצורף תוכלו לבחור במה אתם יכולים לסייע: הגעה ללוויות, הכנת אוכל לשבעה, ארגון מניינים ועוד.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page