top of page
cover photo to header

עזרה ראשונית נפשית

ער"ן

פרטים נוספים

עזרה ראשונית נפשית לכלל הציבור הישראלי על כל מגזריו, בכל גיל, לכל מצוקה ובמגוון שפות, וניתן בצורה אנונימית ומיידית, 24 שעות ביממה.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

0768844400

טלפון (1)

*1201

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page