top of page
cover photo to header

עזר מציון איתכם בעורף

?עזר מציון?‏

פרטים נוספים

תמיכה נפשית, הפגת בדידות, שינוע מזון ותרופות, השאלת ציוד רפואי, ייעוץ למשפחה של חולי דמנציה, הסעת חולים וקשישים

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

*2236

טלפון העמותה

טלפון (1)

0732477777

מוקד מחוברים לחיים

טלפון (2)

1800808100

מוקד תמיכה נפשית

טלפון (3)

1800802030

מוקד סיוע לבני הגיל השלישי

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page