top of page
cover photo to header

פרטים נוספים

תמיכה נפשית וחברתית- ייעוץ פסיכולוגי מקצועי למצבים שונים של מצוקה לניצולי שואה.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

026250634

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page