top of page
cover photo to header

ערך לדרך

ערך לדרך

פרטים נוספים

ערך לדרך – פועלים לעצמאות פיננסית בחסות בנק הפועלים, מפעילה מוקד חירום למתן ייעוץ, מידע וחיבורים, וכמובן הגדלת משאבים למען תושבי ישראל וצה״ל.

המוקד פתוח עבור עמותות, יזמים ומיזמים חברתיים, רשויות מקומיות, קיבוצים ומושבים שנקלעו לקושי על רקע המלחמה

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page