top of page
cover photo to header

פיקוד העורף ומשטרת ישראל

פיקוד העורף ומשטרת ישראל

פרטים נוספים

מרכז משפחות של פיקוד העורף בשיתוף משטרת ישראל הוקם בכתובת הנגב 4, קריית שדה התעופה (בניין להב 433). משפחות המחפשות את יקיריהם מתבקשות להגיע עם פרטים מזהים, פריט ממנו ניתן להפיק DNA ותמונה של הנעדר

בקשה כלשהי מהציבור?

-

פרטי קשר

105

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page