top of page
cover photo to header

פנייה לקבלת מידע מהציבור אודות מתקפת הפתע על ישראל, אוקטובר 2023

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

איסוף המידע נועד על מנת להשלים את תמונת הידע של מדינת ישראל על אירועי ה 07.10.2023, באופן שיאפשר טיפול מיטבי בנפגעי מתקפת הפתע, יסייע באיתור נעדרים ובזיהוי החללים, ויתרום לביטחון המדינה.

המידע שנאסף יועבר למוקד משפחות לנעדרים נפגעי פעולות איבה ("מוקד 105") של משטרת ישראל, וכן לגופי הביטחון והמודיעין של מדינת ישראל. נכנסים לאתר, מקבלים קוד וממשיכים את התהליך.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page